PRZYJMUJEMY DZIECI OD 2,5 DO 6 LAT

GODZINY OTWARCIA

Radosna Kraina czynna jest:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00.
 • istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy na życzenie rodziców.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 

Podstawę programową w roku szkolnym 2016/2017 będziemy realizować wg programu TROPICIELE. Jest to program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, który jest zgodny z nową podstawą programową. Program ten otrzymał wyróżnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Co proponujemy w ramach  Muzycznego Przedszkola?
 
 
Codziennie zajęcia rytmiczne, umuzykalniające lub muzyczno – ruchowe, m.in.:
 • muzyczne poranki,
 • rytmikę,
 • realizację autorskiego programu edukacji muzycznej "Klasyka dla Smyka",
 • grę na prostych instrumentach perkusyjnych dostosowanych do wieku dzieci (tzw. instrumentarium Orffa),
 • aktywne słuchanie muzyki klasycznej metodą Batti Strauss,
 • wykonywanie prostych instrumentów,
 • zabawy muzyczno - ruchowe przy piosenkach dziecięcych, które uczą dzieci np. nazw części ciała, odgłosów wydawanych przez zwierzęta, imion kolegów, nazw pór roku, itd.
 •  raz w miesiącu udział w dziecięcych kocertach Filharmonii Śląs.

Pracujemy również w oparciu o Teorię Inteligencji Wielorakiej Howarda Gardnera, dlatego codziennie prowadzimy zajęcia ukierunkowane na rozwój wszystkich umiejętności. Są to dodatkowe zajęcia w formie kółek lub klubów:
 • Język angielski metodą Oxford,
 • Klub Molika Książkowego ( udział w akcji Cała Polska czyta Dzieciom, lekcje biblioteczne, głośne czytanie, tworzenie bajek, słuchanie audycji i słuchowisk dla dzieci, posiadamy biblioteczkę bogatą w klasykę dziecięcą oraz wyświetlamy bajki z projektora),
 • Język włoski,
 • Klub Podróżnika we współpracy z Centrum nauki i muzyki,
 • ARTusie czyli Kółko plastyczno - techniczne (zajęcia plastyczne i manualne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych),
 • Zgadula ( zajęcia rozwijające myślenie logiczne).
a także inne atrakcje:
 • dni tematyczne,
 • obchody świąt nietypowych (np. Miedzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka),
 • aktywne poznawanie osób różnych zawodów,
 • wyjścia do teatru, kina, muzeum, galerii i wiele innych.
   
Wszystkie zajęcia o charakterze dydaktycznym mają formę radosnej zabawy, w której chętnie uczestniczą dzieci. Pobyt w Radosnej Krainie i przebywanie w grupie rówieśników pozytywnie wpływa na rozwój umiejętności społecznych maluchów. Uczymy dzieci współpracy, umiejętności dzielenia się i pomagania innym. W Radosnej Krainie nie ma ścisłego podziału na grupy wiekowe. Wychodzimy z założenia, że tak jak w rodzinie, dziecko powinno mieć kontakt zarówno z rówieśnikami, jak i z dziećmi młodszymi czy starszymi od siebie.
 
 
HARMONOGRAM DNIA

 
 
7.00 - 8.30 - 
 
 
 
  
 Muzyczny poranek - przyjmowanie Dzieci, indywidualne kontakty z Rodzicami,
zabawy swobodne Dzieci w kącikach zainteresowań.

 8.30 - 8.50
 
 8.50 - 9.00

Czynności pielęgnacyjne, Śniadanie,

Głośne czytanie

 
 9.00 - 10.00 -
Blok zajęć muzycznych i językowych,  
 
10.00 - 11.00 -
 
 
 
   
Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne wg podstawy programowej nauczania przedszkolnego,
 11.00 - 12.30 -
 
Zabawy ruchowe w ogrodzie lub sali zabaw, spacer, wycieczka
12.30 - 13.00 -
 
Przygotowanie do obiadu, obiad, czynności pielęgnacyjne
 13.00 - 14.30 -
Drzemka, zajęcia wyciszające, głośne czytanie lub słuchowisko
 
 14.50 - 15.00 -
 
Podwieczorek
15.00  - 16.00 -

Zajęcia dodatkowe. Zabawy ruchowe i edukacyjne.

 

16.00 -  17.00  

Zabawy swobodne Dzieci w kącikach zainteresowań, odbieranie  Dzieci  z przedszkola, indywidualne kontakty z Rodzicami.