RADOSNA KRAINA

CENTRUM ROZWOJU DZIECKA 

ul. Zielona 18/4

43 - 300 Bielsko - Biała

 

Nr wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

MZO-4320/432/2012

 

w godzinach pracy placówki:

tel. 603-97-87-24 lub 607 - 699 - 399 

tel.  695 - 495 -983 - dyrektor zarządzający

mail: biuro@radosnakraina.com.pl