Kadrę Radosnej Krainy tworzą osoby ciepłe, opiekuńcze i pełne pasji. Są to osoby lubiące pracę z małymi dziećmi i posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Cała kadra uczestniczyła w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom "PEDIATRIC COURSE".
Przy placówce działa zespół pedagogiczno - psychologiczny.

 

Anna Janczyk -  dyrektor przedszkola, nauczyciel wychowania przedszkolnego. Ukończyła studia pierwszego stopnia o specjalności pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym na Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku - Białej z wynikiem bardzo dobrym. Temat pracy dyplomowej: "Rola wychowania muzycznego w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym." Obecnie zdobywa wiedzę i wzbogaca swój warsztat pracy na studiach uzupełniających. W Radosnej Krainie pracuje od września 2011r.

W trakcie studiów pracowała jako opiekunka dzieci w wieku przedszkolnym.
Od 2008r wolontariusz osób niepełnosprawnych. W latach 2009 - 2011 pracowała jako instruktor ds. społeczno - wychowawczych w Fundacji Aktywności Społecznej  "Złote Łany", a następnie pomagała w pielęgnacji i opiece nad dziećmi w żłobku Radosna Kraina.
 
Odbyła szkolenia z zakresu:
2009 lipiec: Komunikacja interpersonalna
2009 sierpień: Praca z klientem
2012 marzec: Taniec i zabawa przy muzyce w przedszkolu.
2012 maj: Quilling - magiczne zawijasy.
2012 wrzesień: Animator zabaw dziecięcych.
2012 październik: Obserwacja i analiza gotowości dzieci pięcioletnich do rozpoczęcia nauki w szkole.
 

Posiada niezwykłe zdolności manualne. Chętnie wycina, wykleja i ozdabia. Również składa origami, a hobbystycznie zajmuje się haftem krzyżykowym.

Prywatnie jest osobą pełną entuzjazmu i zaangażowania, wesołą mistrzynią nożyczek.

 

 

Monika Stypczyńska

Natalia Motyka

Daria Gajc


 

 

 

 

 

Agnieszka Wybraniec   - założycielka Radosnej Krainy. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności wychowawczo - klinicznej dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Posiada również przygotowanie pedagogiczne.

W czasie studiów aktywnie spędzała wakacje, będąc wielokrotnie wychowawcą kolonijnym grup najmłodszych. Świetnie łączyła role odpowiedzialnej wychowawczyni i kompana dziecięcych zabaw.

Była wolontariuszem w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie, gdzie prowadziła zajęcia z dziećmi z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego oraz pracowała z rodzinami.

Przez dwa lata była wolontariuszem Fundacji Dr Clowna. Brała udział w szkoleniu z Terapii Śmiechem i Zabawą, a następnie pracowała jako terapeuta - Dr Ziółko -  na oddziale dziecięcym w szpitalu klinicznym w Katowicach - Ligocie.

Pracując przez kilka lat jako psycholog w jednej z sosnowieckich szkół prowadziła zajęcia z młodzieżą oraz indywidualne spotkania terapeutyczne, a także wzbogacała swój warsztat pracy uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach i kursach. W roku 2006 otrzymała stopień Nauczyciela Mianowanego.

W wolnych chwilach gra na gitarze i komponuje wesołe piosenki.

Najważniejsze szkolenia i kursy:
2002 wrzesień: Kurs dla Kierowników placówek wypoczynku i wycieczek szkolnych.
2003 luty: ukończyła Kurs tańca towarzyskiego na poziomie zaawansowanym.
2003 luty: szkolenie nt.: "Co to jest FAS"?
2003 kwiecień: warsztat metodyczny "Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo".
2004 wrzesień: uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Miejsce literatury i teatru w przestrzeniach terapeutycznych".
2005 listopad: szkolenie pt. "Nauczanie metodą projektu".
2007 czerwiec: Kurs kwalifikacyjny Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
2010 maj:  szkolenie "Zabawy z chustą animacyjną".
2010 listopad: szkolenie " Rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Diagnoza przedszkolna".
2012 listopad: szkolenie "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka".
2012 listopad - 2013 czerwiec: cykl szkoleniowy "Prawo w oświacie".
 
Prywatnie jest mamą Emilki i Kingusi, zawsze uśmiechniętą optymistką, pełną pomysłów i chęci do zabawy osobą.

 

 

 

 

 

 

 

 

a to Yogi , pomaga nam we wszystkim ;)